TJÄNSTER

Föreläsning


Är ni intresserade av att veta mer hur ett funktionellt perspektiv kan användas i en forensisk kontext? Eller hur effektiva metoder för arbete med brottsdömda kan se ut i teori och praktik?


På ett vardagsnära och fördjupat sätt beskriver vi teorier och psykologiska metoder så att det blir begripligt. Föreläsningarna är ofta konkret och ger tips och råd hur arbetet kan ramas in och genomföras. Vi kan även skröddarsy föreläsningar så att det passar det behov som efterfrågas.


Kontakta oss så berättar vi mer!


Handledning


Vi har lång erfarenhet att arbeta kliniskt med brottsdömda inom rättspsykiatrisk verksamhet och kriminalvård samt att handleda personalgrupper och andra kliniker inom samma område. Handledningen bygger på kognitiv beteendeterapeutisk grund och hur vi kan minska risk för återfall i brott och öka prosociala beteenden. 

Utbildning


Om ni är intresserad av att få en ännu djupare förståelse för hur din verksamhet eller du och dina kollegor kan arbeta evidensbaserat i behandling av brottsdömda? Vi designar utbildningspaket på ett sätt som passar ert behov. Utbildningen kan skräddarsys efter ert behov och berör teori och praktik varvat med övningar. Utbildningen tar avstamp från modeller för Risk Behov och Mottaglighet (RBM) och effektiva metoder för KBT.


Genomförda utbildningar


Här under följer några exempelrubriker på utbildningar vi genomfört:


  • Forensisk KBT - Behandling för brottsdömda
  • Forensisk fallformulering
  • Personalhandledning av patientnära personal i forensiska vårdande miljöer

  • Fördjupning i principer och hjälpmedel för klinisk handledning

  • Fördjupning i principer för personalhandledning i förändringsprocesser, effektiva metoder och förändringsmodeller i forensisk KBT

  • RBM och forensisk KBT

KONTAKTA OSS