Forensiska psykologbyrån vilar på intresset för och kunkapen om psykologiska metoder för att förstå funktionen bakom kriminalitet och att arbeta med förändring med personer som begår brott. Vi arbetar evidensinformerat inom hela det forensiska området med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi, vilket vi valt att kalla For-KBT. Vi är psykologer och har en klinisk bakgrund i området och har arbetat många år med utveckling, utbildning och handledning inom forensisk psykologi.


Vi erbjuder föreläsning och utbildning för att fördjupa kunskapen om målgruppen, bedömning och behandling för brottsdömda.

BÖCKER

FORENSISK KBT - BEHANDLING FÖR BROTTSDÖMDA

Ivarsson David, Eriksson Johan & Lundholm LenaVarför blir man kriminell? Kan vi bota kriminalitet? Hur gör vi för att hjälpa brottsdömda att förändra sitt beteende och minska risken att återfalla i brott?Forensisk KBT handlar om kognitiv beteendeterapi vid kriminalitet och i förlängningen om att förändra beteenden i syfte att minska risken för att återfalla i brott. 

KLINISK FORENSISK PSYKOLOGI

Åsa Eriksson, Knut SturidssonI skärningspunkten mellan psykologi och juridik finns spännande och komplexa kunskapsområden. Klinisk forensisk psykologi handlar om tillämpningar av psykologi inom det forensiska fältet. I boken följer vi lagöverträdarens väg genom rättskedjan, från brott till verkställighet och behandling. De olika kapitlen handlar bland annat om gärningsmannaprofilering, polisförhandlingens psykologi, förhörspsykologi, psykopati och behandling av kriminalitet.

OM OSS

David Ivarsson och Johan Eriksson har lång erfarenhet av att både arbeta kliniskt med personer dömda för brott samt att utbilda och handleda i området. De är båda författare och vana utbildare med ett stort intresse att dela med sig av kliniskt arbete inom det forensiska fältet, med huvudfokus på psykologiska insatser och återfallsprevention.

KONTAKTA OSS